Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine 

Splošni pogoji spletne prodajalne so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Splošno uredbo EU o varstvu podatkov ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

S spletno trgovino upravlja Sonja Videc, s. p., Vodruž 34, 3230 Šentjur, matična številka: 6946194000, davčna številka (smo davčni zavezanci) : SI75319489, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika in spletne trgovine ter urejajo vidike poslovnega odnosa med spletno trgovino in uporabnikom.

Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa oddaje spletnega naročila.

ZAGOTAVLJANJE AŽURNIH INFORMACIJ
Sonja Videc s. p. se zavezuje, da bo uporabniku zagotovil naslednje informacije:
podatke o podjetju Sonja Videc, s. p. (ime in sedež podjetja, matična številka), kontaktne podatke /email, telefon/, bistvene lastnosti artiklov, dostopnost artiklov, pogoje glede dostave pošiljke, jasno določene in navedene cene, način plačila.

NAROČILO
Po oddaji naročila se naročilo pregleda s strani Sonja Videc, s. p., preveri se dobavljivost naročila artiklov ter se naročilo potrdi oz. z razlogom zavrne.
/Sonja Videc s.p. lahko zaradi bodisi preverjanja podatkov, ali bodisi zaradi obveščanja uporabnika, pokliče na njegovo kontaktno telefonsko številko/
Spletno mesto v čim krajšem možnem času artikle pripravi in odpošlje.
Rok za dostavo naročila je od 2 do 8 delovnih dni. V kolikor izdelek začasno ni dobavljiv, si Sonja Videc s. p. pridržuje pravico, da izdelka v navedenem roku ne dostavi ter se zavezuje, da o tem obvesti kupca preko kontaktne telefonske števike.
V kolikor oddano naročilo ni dostavljeno v zgoraj navedenem roku, je uporabnik/kupec upravičen do povračila kupnine v vrednosti celotnega nakupa (vključno s poštnino).
CENE
Ponudba artiklov se zaradi narave poslovanja na spletnem mestu konstantno ažurira.
Cene oblikuje podjetje Sonja Videc, s. p. in veljajo zgolj za nakup prek spletne trgovine.
Vse cene so oblikovane z vključenim DDV, razen če je zapisano drugače.
Spletno mesto omogoča način plačila le s kartičnim plačevanjem.
Račun se predloži ob dostavi naročenih artiklov.
Uporabnik je dolžan preveriti pravilnost podatkov na izdanih računih. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

POŠTNINA
Stranka ob naročilu plača poštnino (z že vključenim DDVjem), in sicer: za zneske do 50 € vrednosti nakupa poštnina znaša 4,90 €.
Za zneske v vrednosti nakupa nad 50 € poštnino v celoti poravna Sonja Videc, s. p.

PRAVICA UPORABNIKA/KUPCA ZA VRAČILO POŠILJKE
V primeru, da želi kupec artikel vrniti (ker je ta bodisi poškodovan, uničen, pokvarjen, izgubljen, ali v zmanjšani količini, ne da bi bil za to kriv kupec), je do tega upravičen v roku 7ih dni od dostave artikla.
Kupec mora artikel vrniti v nespremenjeni obliki.
Uporabnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje artikla, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo artiklov in kot tako izniči pravico do vračila pošiljke.
Strošek vračila artiklov v zgoraj navedenih primerih je v breme uporabnika in ga ne pokriva Sonja Videc s. p., je pa to tudi edini strošek uporabnika v teh primerih.

Pravico do vračila kupnine v primeru stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.
Kot stvarna napaka se obravnava, če:
-artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
-artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
-artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane-je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Primernost artikla se primerja z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.
Uporabnik nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla.
To natančneje določa Zakon o varstvu potrošnikov.

Uporabnik/kupec je v zgoraj navedenih primerih upravičen do povrnitve kupnine v znesku celotnega nakupa ali do brezplačne ponovne dostave naročenih artiklov (po individualnem dogovoru).

Vrnjeni artikli so artikli, ki so bili vrnjeni na naslov podjetja Sonja Videc s. p. in nimajo pomanjkljivosti (poškodovana embalaža, praske in druge poškodbe na izdelku, itd.). Vrnjene artikle v podjetju pregledamo. V primeru, da uporabnik vrne poškodovan izdelek (in da poškodbe niso nastale predhodno), uporabnik ni upravičen do povračila kupnine.

DOSTAVA IN POGOJI DOSTAVE

Pogodbeni partner za dostavo podjetja Sonja Videc s. p. je Pošta Slovenije.
Podjetje Sonja Videc s. p. zagotavlja, da dostava poteka v primernih in za to namenjenih embalažah  /predpisana temperatura,  v skladu s HACCP standardi Sirarstva Videc/.
Zagotavlja ustreznost embalaže /velikost, kvaliteta, material/ ter nepoškodovanost.
Vsebina pošiljke mora biti ustrezno zaščitena prav tako pa je pošiljatelj dolžan pošiljko opremiti tako, da so iz pošiljke jasno razvidni podatki o prejemniku in podatki o pošiljatelju.
Kadar gre za osebno vročitev, se je prejemnik ob prevzemu pošiljke dolžan identificirati z osebnim dokumentom. Prav tako se mora prejemnik ob prejemu pošiljke podpisati.
Izvajalec se zavezuje, da:
-bo varoval tajnost pošiljk in da ne bo pridobival informacij o vsebini prenesenih pošiljk oziroma da bo pridobival informacije le v takem obsegu in za toliko časa, kot je to nujno potrebno za izvajanje storitev prenosa pošiljk,
Uporabnik je dolžan izvajalca takoj pisno obvestiti o izgubi, poškodbi, kraji, izropanju pošiljke ali zamudi, vendar pa najkasneje v roku 7 dni, od dneva vročitve pošiljke oziroma od dne, ko bi morala biti pošiljka vročena ali dne, ko je uporabnik dejansko izvedel za izgubo, poškodbe ali krajo pošiljke.
V primeru, da uporabnik ne vloži reklamacije v roku iz prejšnjega odstavka, izgubi pravico do uveljavljanja odškodnine /v primeru odobrene reklamacije je uporabnik upravičen do vračila kupnine ali brezplačne nove dostave – po individualnem dogovoru/

VARSTVO PODATKOV

Sonja Videc s. p. uporablja ustrezna sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Za učinkovito zaščito pred naključnimi ali namernimi manipuacijami, izgubo in uničenjem podatkov in onemogoačnajem nepooblaščenim tretjim osebam omogočamo varnostne ukrepe, ki so skladni z zakonodajo.
Izjava o varstvu osebnih podatkov:
V podjetju Sonaj Videc s. p., Vodruž 34, 3230 Šentjur, matična številka: 6946194000, davčna številka: SI75319489SI, spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo k varovanju osebnih podatkov, ki jih prejmemo od vas. Naša politika o varstvu podatkov je skladna tako z veljavnimi določbami na področju varstva osebnih podatkov kot tudi z drugimi zakonskimi določili.
Našo spletno stran lahko uporabniki obiščejo brez navedbe svojih osebnih podatkov. Navedba osebnih podatkov je potrebna le ob oddaji spletnega naročila in se uporablja zgolj za potrebe dostave. Za ta namen uporabnik odda naslednje podatke: Ime, priimek, naslov, pošto in poštno številko, e-naslov , telefonsko številko ter IP naslov uporabnika, s katerega dostopa do spletnega mesta spletne trgovine Sirarstva Videc.

OMEJITVE ODGOVORNOSTI
Sonja Videc s. p. se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletnem mestu. Kljub temu pa obstaja možnost, da se zaradi lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremeni, brez da bi se to spremenilo na spletnem mestu. V tem primeru, si podjetje Sonja Videc s. p. pridržuje pravico o naknadnem obveščanju kupca in se zavezuje, da bo kupca o morebitnih spremembah nemudoma obvestilo ter mu omogočilo odstop od kupoprodajne pogodbe ali zamenjavo naročenih artiklov.
Sonja Videc s.p. ima možnost odstopa od kupoprodajne pogodbe le, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih v primeru vednosti ne bi potrdila oziroma sklenila pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

Obilo prijetnih nakupov!